Werkwijze

Het wagenparkbeheersysteem, biedt u de mogelijkheid om op een snelle en eenvoudige manier vanaf elke plek uw wagenpark te beheren.

Om misbruik te voorkomen adviseren wij u de inlogcode dusdanig te beschermen dat deze niet door onbevoegden kan worden misbruikt.

Aan de hand van het navigatiemenu aan de bovenkant van het scherm, kunt u op eenvoudige wijze onder "Gegevens Verzekerde" de contractsvoorwaarden inzien en/of printen. De van toepassing zijnde polisvoorwaarden vindt u onder "Auto" -> "Polisvoorwaarden", "Werkmaterieel" -> "Gekentekend" -> "Polisvoorwaarden" of "Werkmaterieel" -> "Ongekentekend" -> "Polisvoorwaarden".

Een onverhoopte schade kunt u per email, schade@wagenparkonline.nl, of telefonisch, telefoonnummer 072 541 41 51 , bij onze schadeafdeling melden. Het schadeformulier kunt u downloaden en aan ons insturen.