Disclaimer

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

  • www.wagenparkonline.nl is met grote zorg samengesteld. Niettemin kunnen zich incidenteel onvolkomenheden voordoen. Deze site is eigendom van Raetsheren van Orden B.V. Raetsheren van Orden B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voorvloeit uit het gebruik van www.wagenparkonline.nl.
  • U kunt ons niet aansprakelijk stellen als www.wagenparkonline.nl niet bereikbaar is.
  • U dient zelf zorg te dragen voor de geheimhouding van uw gebruikersnaam en wachtwoord.
  • U gaat ermee akkoord dat wij uw gegevens ophalen, verwerken, versturen en aan derden doorgeven. Het versturen van de gegevens is voor uw eigen risico. Bij versturing van de door u ingevulde gegevens, wordt door de computer een automatisch antwoord gegenereerd. Dit houdt niet in dat wij direct akkoord gaan met de inhoud van de gegevens.
  • Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

    Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.